Các bài thuốc chữa bệnh bằng mận

Các bài thuốc chữa bệnh bằng mận

- Thanh nhiệt giải nóng: Nước mận, nước dưa hồng, nước nho mỗi loại 10 gam, trộn đều uống.

- Kém ăn: Mận tươi vài quả, nho khô 6 gam, nhai ăn trước mỗi bữa cơm.

- Da phù thũng: Vỏ rễ mận 30 gam, rễ nho 30 gam, sắc uống.

- Báng nước do bệnh gan: Vỏ rễ mận 30 gam, rễ khế 30 gam, phật thủ 6 gam, thanh bì 9 gam, xuyên luyện tử 6 gam, sắc uống.


Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
  • Tác giả: Hà Duyệt Phi - Vương Lợi Kiệt
  • Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1999
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!