Các bài thuốc chữa bệnh bằng cau

Các bài thuốc chữa bệnh bằng cau

- Đầy chướng bụng, khó chịu trong lồng ngực: Cau 12 gam, chỉ xác 9 gam, tô cách 9 gam, mộc hương 3 gam, sắc uống.

- Nôn ợ, hơi thở nóng: Cau 12 gam, đất sét đỏ 30 gam (đun trước), hoàn phúc hoa 15 gam (bọc trong vải), tô tử, đinh hương, bán hạ mỗi thứ 6 gam, sắc uống.

- Đầy chướng bụng, táo bón: Cau, hậu phác, chỉ thực mỗi loại 9 gam, sinh đại hoàng 6 gam, sắc uống.

- Phù chân: Cau 15 gam, tía tô, trần bì, mộc qua, phòng kỷ mỗi thứ 9 gam, sắc uống. uống. - Giun đũa, sán dây: Cau 30 gam, hạt bí ngô 30 gam, sắc - Tiêu đờm, giảm hen: Cau 15 gam, đình lịch tử 9 gam, bạch truật, tô tử, hạnh nhân, bán hạ, trần bì mỗi loại 6 gam, sắc uống.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
  • Tác giả: Hà Duyệt Phi - Vương Lợi Kiệt
  • Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1999
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com