Các bài học về trồng lúa

Các bài học về trồng lúa

Cây lúa và sự phát triển

 1. Tổng quan về cây lúa
 2. Các thời kỳ và giai đoạn phát triển của cây lúa
 3. Sự khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của cây lúa
 4. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa
 5. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ mạ
 6. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ đẻ nhánh
 7. Thời kỳ sinh trưởng sinh thực của cây lúa
 8. Thời kỳ chín của cây lúa

Hạt giống

 1. Hạt giống lúa
 2. Các bộ phận của hạt giống lúa
 3. Quá trình nảy mầm
 4. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nước
 5. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Không khí
 6. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nhiệt độ
 7. Vì sao phải ủ hạt giống
 8. Vì sao phải chọn hạt giống tốt

Sự phát triển của cây mạ

 1. Nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của cây mạ
 2. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: độ sâu của nước
 3. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: lượng nước
 4. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: nhiệt độ
 5. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: cường độ ánh sáng
 6. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: những chất dinh dưỡng dễ sử dụng
 7. Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều
 8. Cây mạ tốt có bẹ lá ngắn
 9. Cây mạ tốt phải không có sâu bệnh
 10. Cây mạ tốt phải có nhiều rễ và khối lượng lớn

Cấy lúa

 1. Vì sao phải cấy
 2. Cấy bao nhiêu dảnh mạ trên một khóm
 3. Vì sao phải cấy ở độ sâu thích hợp
 4. Xén bớt lá mạ trước khi cấy nên hay không nên

Các bộ phận của cây lúa

 1. Lá lúa
 2. Thân lúa và sự tạo lóng
 3. Rễ cây lúa
 4. Nhánh lúa
 5. Những yếu tố ảnh hưởng đến đẻ nhánh
 6. Hoa lúa và sự thụ phấn, thụ tinh
 7. Bông lúa và các giai đoạn hình thành hạt

Phân bón

 1. Phân bón và bón phân cho cây lúa
 2. Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa và vai trò của phân bón
 3. Phân bón hữu cơ
 4. Phân bón vô cơ
 5. Phân đạm và hiệu suất phân đạm
 6. Phân đạm và mùa vụ
 7. Phân đạm và cách sử dụng để tăng hiệu quả
 8. Phân đạm và cách bón đạm để tăng hiệu quả
 9. Phân lân và hiệu suất phân lân
 10. Phân kali và hiệu suất phân kali

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa

 1. Nước và đời sống cây lúa
 2. Nhiệt độ và đời sống cây lúa
 3. Ánh sáng và đời sống cây lúa
 4. Các giai đoạn phát triển và yếu tố cấu thành năng suất

Côn trùng hại lúa

 1. Sâu đục thân lúa 2 chấm
 2. Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu
 3. Sâu đục thân 5 vạch đầu đen
 4. Sâu đục thân bướm cú mèo
 5. Sâu cuốn lá nhỏ
 6. Sâu cuốn lá lớn
 7. Sâu gai
 8. Rầy nâu
 9. Rầy lưng trắng
 10. Sâu cắn gié
 11. Sâu năn
 12. Sâu phao
 13. Châu chấu
 14. Bọ trĩ
 15. Bọ xít dài
 16. Bọ xít xanh
 17. Bọ xít đen

Bệnh hại lúa

 1. Bệnh đạo ôn
 2. Bệnh khô vằn
 3. Bệnh hoa cúc
 4. Bệnh vàng lụi
 5. Bệnh vàng lún và lùn xoắn lá
 6. Bệnh bạc lá
 7. Bệnh lúa von
 8. Bệnh thối bẹ
 9. Bệnh đốm nâu
 10. Bệnh cháy bìa lá
 11. Bệnh lem lép hạt

Nguồn

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem