Các Luật của cuộc sống

Chương 1: Các Luật của cuộc sống

Tại sao lại có những người và những tổ chức thành công hơn những người và tổ chức khác? Tại sao lại có những người có nghề nghiệp tuyệt vời, chuyển từ vị trí này qua vị trí khác, hướng về phía trước và tiến lên trên, kiếm được nhiều tiền hơn, được trả lương ổn định hơn và thăng tiến nhanh hơn?

Và tại sao những người khác chuyển hết nghề này đến nghề khác, luôn luôn lo lắng về tiền bạc và cảm thấy rằng họ không được đánh giá đúng mức những đóng góp và sự lao động vất vả của họ? Tại sao có rất nhiều người, như Henry David Thoreau có lần đã viết, "sống những cuộc đời trong tuyệt vọng lặng thầm"?

Khi tôi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, tôi vô cùng kém cỏi. Tôi đã chuyển hết nghề này đến nghề khác, hiếm khi do sự chọn lựa, có phần nào đó bị cuốn vào vòng xoáy của các sự kiện xung quanh tôi và những hành vi tưởng chừng vô lý và không thể đoán được của các ông chủ tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một con tốt đang chơi trong một trò chơi, hoặc đang bị chơi trong một trò chơi mà ở đó tôi không hiểu rõ luật lệ.

Sau đó tôi bắt đầu đặt câu hỏi, Tại sao lại có những người thành công hơn những người khác?

Tôi nhận ra rằng những người xung quanh tôi, những người đang làm việc tốt hơn tôi dường như không thông minh hơn tôi hay có tính cách tốt hơn tôi. Đôi khi họ có tính cách rất khó khăn và cách ứng nhân xử thế đáng ngờ. Thỉnh thoảng các ý tưởng và ý kiến của họ không được thông minh cho lắm. Tuy nhiên họ đang làm việc rất tốt.

Khám phá vĩ đại

Bước đột phá lớn đầu tiên đối với tôi là phát hiện của tôi về nguyên tắc thuyết nhân quả của A-ri-xtot mà ngày nay chúng ta gọi là Luật Nhân quả. Vào cái thời khi mà phần lớn mọi người tin vào Chúa trên đỉnh núi Ô-lim-pi, tự làm trò cười bằng cách đùa giỡn với số phận và định mệnh con người, A-ri-xtốt đã chỉ ra một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Điều này mãi mãi thay đổi quan điểm của chúng ta về thế giới.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh (LAWS QL BUSINESS SUCCESS)
  • Tác giả: Brian Tracy.
  • Dịch giả: Nhiều người dịch.
  • Nhà xuất bản Trẻ, 2008
  • Đóng gói Ebook PRC: dulitruc
"Like" us to know more!