Các đám mây tích mưa được hình thành như thế nào?

Các đám mây tích mưa được hình thành như thế nào?

15. How are the cumulonimbus clouds formed?

In the hot damp weather, there are lots of tiny invisible droplets, which rise very fast. When these invisible droplets hit the colder air above, they make tall, piled up clouds called cumulonimbus clouds. In this way, the cumulonimbus clouds are formed.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-8.png

Các đám mây tích mưa được hình thành như thế nào?

Khi thời tiết ẩm nóng, có rất nhiều giọt nước nhỏ không thấy được, bốc hơi lên rất nhanh. Khi những giọt nhỏ không nhìn thấy được này gặp khí lạnh hơn ở trên, chúng tạo nên những đám mây chồng lên nhau và cao hơn được gọi là các đám mây tích mưa. Theo cách này, các đám mây tích mưa được hình thành.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!