Cá tính và lời ăn tiếng nói/Tự luyện

Tự luyện

Tới đây là cuối sách, nhưng bạn chỉ mới là bắt đầu, dù đã học xong và đã rút được nhiều lợi ích. Suốt đời chúng ta phải học hoài, tiến hoài. Nếu bạn muốn thì bạn có thể làm cho công việc học sách này thú vị như đọc tiểu thuyết. Cái gì cũng tùy thuộc tinh thần, tâm hồn, mục đích vì lòng nhiệt tâm của bạn.

Câu hỏi

1. Nếu ta không thể định nghĩa cá tính là gì thì có nên coi nó là một đức cần phải có không?

2. Cá tính có phải chỉ tùy thuộc cái phần tri giác của ta không?

3. Cái gì là cái bí mật của cá tính? Và ta có thể dùng tiếng nào để chỉ bản thể của nó?

4. Những “dấu tinh thần” là cái gì?

5. Bạn kể vài người có cá tính mạnh mẽ. Cá tính họ ra sao?

6. Xin bạn kể bốn cái “khác biệt” nó làm cho ta có cá tính.

7. Một vẻ bề ngoài bảnh bao có cần cho cá tính không?

8. Nhân điện là cái gì?

9. Bản thể của cá tính thuộc về tâm tính nhiều hơn về trí tuệ, là nghĩa sao?

10. Giọng nói và ngôn ngữ của ta giúp cá tính của ta ra sao?

11. Và dáng đi giúp ra sao? 12. Sự thiệp thế giúp cá tính ta phát triển cách nào?

13. Bạn kể mười hạng người bị thiên hạ ghét.

14. Bạn tả vắn tắt từng hạng người đó.

15. Muốn khỏi bị thiên hạ ghét thì cần có hai đức gì?

16. Lời khuyên thứ nhất trong phương pháp ra sao?

17. Bạn giảng tại sao lời đó đúng.

18. Và hai lời khuyên sau? Người ta thường cho hai lời khuyên đó ra sao?

19. Địa vị của sự thiệp thế trong cuộc giao tế.

20. Xin bạn tóm tắt những cái lợi của nghệ thuật ăn nói trong các cuộc đàm thoại.

21. Bạn đã trả lời câu hỏi: “cá tính của tôi ra sao?” đấy chưa?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com