Cá tính và lời ăn tiếng nói

Phần thứ bảy: Cá tính và lời ăn tiếng nói

Nhận định đúng khả năng của mình là điều cần thiết để có thể biết được muốn đạt một mục tiêu nào đó, ta cần gắng sức tới mức nào.

Nếu nhận định thấp quá thì ta không nắm được những thắng lợi mà đáng lí phải được hưởng.

Herbert Spencer

Không gì bằng có nhiều năng lực, thành thực, chân chính.

Browning

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com