Cá tính và ước mơ của trẻ

9. Cá tính và ước mơ của trẻ

Con người nuôi dưỡng ước mơ - ước mơ nuôi dưỡng con người

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-74b.jpg

Hãy lắng nghe, khuyến khích ước mơ và niềm hi vọng của trẻ!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!