Cá rô phi vằn

Cá rô phi vằn

Tên khoa học: Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757)

Tên tiếng Anh: Nile tilapia

Đặc điểm hình thái: Thân dẹp bên. Hình dáng bên ngoài gần giống cá Rô Phi đen song thân cao hơn, vị trí mắt cao hơn, mõm tù, ngắn hơn. Số lượng tia vây lưng, tia vây hậu môn và số vảy đường bên nhiều hơn. Đầu to múp, mắt to tròn. Miệng khá rộng, hướng lên trên, chiều dài miệng bằng 1/9 chiều dài thân, có nhiều hàng răng nhỏ sắc. Răng hàm ngắn và nhiều. Có hai tấm răng hầu ở trên và một tấm ở dưới. Lược mang ngắn, khá dầy. Toàn thân phủ vảy. Ngang thân có 7 - 8 vệt sẫm màu. Bụng màu sáng trắng, vảy lưng màu sáng hơn Rô Phi đen, vây có màu phớt hồng. Cá đực có 2 lỗ (lỗ niệu chung với lỗ sinh dục và lỗ hậu môn). Cá cái có 3 lỗ (lỗ niệu, lỗ sinh dục và lỗ hậu môn).

Phân bố: Châu Phi. Được di giống vào nuôi ở Việt Nam.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Kích thước khai thác: 10 - 12cm

Ngư cụ khai thác: Lưới.

Dạng sản phẩm: Ăn tươi, philê đông lạnh

Theo: molluscan.com
Theo: ittiofauna.org
Theo: ag.auburn.edu
Theo: revistaaquatic.com

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ sưu tập cá vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Tác giả: Thư viện Trường Đại học An Giang
  • Nguồn: lib.agu.edu.vn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!