Cá nhám điểm sao

Cá nhám điểm sao

Tên khoa học: Mustelus manazo (Bleeker, 1857)

Tên tiếng Anh: Spotted shark

Đặc trưng hình thái: Thân nhỏ, dài, phần đầu hơi to, phần sau thon. Đầu rộng bằng. Chiều rộng của đầu lớn hơn chiều cao của đầu. Đuôi rất dài, gốc đuôi không có răng khuyết. Mõm tù. Mắt hình bầu dục, gần mút mõm hơn gần khe mang thứ nhất. Màng mắt hơi lộ ra ngoài. Khoảng cách hai mắt rộng. Lỗ mũi rộng. Răng nhỏ, nhiều hàng, xếp theo kiểu đá xây. Khe mang 5 cái, rộng vừa, 2 cái cuối cùng nằm trên gốc vây ngực. Vẩy tấm rất nhỏ.

Phân bố: Trung Quốc và Việt Nam.

Kích thước khai thác: 800 - 1300mm

Mùa vụ khai thác: Quanh năm

Dạng sản phẩm: Lấy vây

Ngư cụ khai thác: Lưới vây, lưới kéo

Theo: mereaco.com/vn_fish
Theo: kunsan.ac.kr
Theo: fishbase.org
Theo: kunsan.ac.kr

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ sưu tập cá vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Tác giả: Thư viện Trường Đại học An Giang
  • Nguồn: lib.agu.edu.vn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!