Cá chích choè

Cá chích choè

Tên khoa học: Polynemus sextarius (Bloch & Schneider, 1801)

Tên tiếng Anh: Blackspot threadfin

Đặc điểm hình thái: Thân thuôn và hơi dẹt bên. Mòm nhọn, miệng tương đối rộng, răng nhỏ. Không có môi trên, môi dưới rất phát triển. Mắt lớn, chiều dài đầu gấp 3,0-3,8 lần đường kính mắt. Mắt có màng mỡ. Vây ngực chia thành hai phần; Phần trên gồm các tia không phân nhánh; phần dưới là 6 tia sợi tự do, trong đó hai sợi trên cùng dài nhất đạt tới tận cùng của vây bụng.. Vây đưôi chia láng, hai thùy bằng nhau. Vẩy nhỏ, ráp. Thần trên của thân có mầu ô-liu vàng, phần dưới mầu sáng bạc; các vây hơi vàng với các chấm đen; có một chấm đen lớn ở chỗ bắt đầu của đường bên.

Phân bố: Đông Phi, Ấn Độ, Xri Lanca, Inđônêxia, Malaixia, Thái Land, Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam cá phân bố ở vịnh Bắc Bộ và Nam Bộ.

Ngư cụ khai thác: Lưới kéo đáy.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm

Kích thước khai thác: 150-200 mm.

Dạng sản phẩm: Ăn tươi, phơi khô.

Theo: fishbase.org
Theo: fishbase.org
Theo: fishbase.org
Theo: fishbase.org
Theo: fao.org

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ sưu tập cá vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Tác giả: Thư viện Trường Đại học An Giang
  • Nguồn: lib.agu.edu.vn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!