Cá bờn cát

Cá bờn cát

Tên theo FAO: Speckled tongue sole.

Tên khoa học: Cynoglossus robustus (Gunther,1873).

Bộ cá bơn Pleuronectiformes

Họ cá lưỡi trâu Cynoglossidae

Giống: Cynoglossus

Đặc điểm hình thái: Thân dạt và dài, vây lưng và vây hậu môn liền với vây đuôi. Hai mắt ở một bên thân trái với một khoảng hẹp giữa hai mắt. Hai đường bên ở phía thân có mắt, phía thân bên thân kia không có đường bên. Mặt thân có mắt, màu vàng nâu với nhiều chấm nâu đậm xếp không theo quy luật.

Vùng phân bố: Vịnh Bắc Bộ, biển miền Trung và Nam Bộ.

Theo: urban.ne.jp
Theo: zj-guotai.com
Theo: kunsan.ac.kr
Theo: fishbase.org

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ sưu tập cá vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Tác giả: Thư viện Trường Đại học An Giang
  • Nguồn: lib.agu.edu.vn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!