Cá bạc

Cá bạc

Tên khoa học: Pentaprion longimanus (Cantor, 1850)

Tên tiếng Anh: Longfin silver biddy

Đặc điểm hình thái: Thân hình bầu dục dài, dẹt hai bên. có vẩy tròn cỡ vừa và dễ rụng. Đỉnh đầu và hai bên đều có vẩy. Miệng bé và dô ra dễ dàng, lúc dô ra thì ống miệng chĩa xuống dưới. Hai hàm có nhiều răng nhỏ. Vây ngực dài và nhọn vượt quá gốc vây hậu môn. Gốc vây hậu môn dàI hơn phần tia mềm của vây lưng. Thân mầu sáng bạc.

Phân bố: Cá phân bố rộng ở các vùng nước khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam cá phân bố ở vịnh Bắc Bộ, miền Trung, Đông và Tây Nam Bộ.

Ngư cụ khai thác: Lưới kéo đáy.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Kích thước khai thác: 80 - 100 mm.

Dạng sản phẩm: Ăn tươi.

Theo: mereaco.com
Theo: fishbase.org
Theo: fishbase.org
Theo: fao.org

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ sưu tập cá vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Tác giả: Thư viện Trường Đại học An Giang
  • Nguồn: lib.agu.edu.vn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!