Cá bơn ngộ

Cá bơn ngộ

Tên khoa học: Psettodes erumei (Block & Schneider, 1801)

Tên tiếng Anh: Indian halibut

Đặc điểm hình thái: Mình hình trứng hỏi dài, dẹt hai bên, 2 mắt cách nhau không xa lắm. Miệng rộng hàm dài qúa 1/2 chiều dài đầu. Răng nhọn sắc đại bộ phận các tia vây lưng và toàn bộ các tia vây hậu môn đều có chia nhánh, hai vây ngực lớn nhỏ không khác nhau nhiều lắm, tia vây ở bộ phận giữa có chia nhánh. đường bên ở hai bên đều nở nang, ở chỗ trên vây ngực hơi cong lên.

Phân bố: Ở Đông Châu Phi, Hồng Hải, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Philippin, Inđônêxia, Malaixia, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Ở Việt Nam bắt gặp ở khắp các vùng biền.

Ngư cụ khai thác: Lưới kéo đáy, lưới rê và câu.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Kích thước khai thác: 200 - 350 mm.

Dạng sản phẩm: Ăn tươi.

Theo: vishandel.net
Theo: fishbase.org
Theo: fishbase.org
Theo: fishbase.org
Theo: fao.org

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ sưu tập cá vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • Tác giả: Thư viện Trường Đại học An Giang
  • Nguồn: lib.agu.edu.vn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!