Càng ở các lớp trên và càng ở thành thị đông đúc thì bệnh lao tâm càng nhiều

IV. Càng ở các lớp trên và càng ở thành thị đông đúc thì bệnh đó càng nhiều

Muốn xem xét bệnh lao tâm ở trẻ thì phải biết điều này, là bệnh tùy tuổi, tùy nơi mà thay đổi, mà nặng hay nhẹ.

Nhìn những biểu thống kê, ta thấy rằng trong số thanh niên tới tuổi nhập ngũ mà không đủ sức, số thanh niên có học nhiều hơn số thanh niên học đến 1 phần 4. Người ta lại thấy rằng mỗi năm đến kỳ thi vào các trường lớn của chính phủ, có nhiều thí sinh ngực lép quá, không đủ sức để đi lính. Người ta khám xét 8 vạn học trò thì ở trong những lớp trên, trong 100 học trò có tới 5 trò cận thị, bị chứng nhức đầu, bị bệnh thần kinh, thiếu máu…Còn những lớp dưới chỉ có 3 trò thôi.

Sau cùng, ở thành thị số trẻ bị bệnh đó nhiều hơn ở nhà quê. Vì ở thành thị chật hẹp, thiếu không khí và cũng vì ở ngoài đường lúc nào cũng có hang ngàn cái nó bắt trẻ tò mò, tưởng tượng, không cho chúng nghĩ ngơi. Cho nên các thầy học ở thành thị đừng nên bắt trẻ dùng óc nhiều quá, mà nên khuyến khích chúng chơi đùa để tìm những chỗ thoáng khí.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!