Bryophytes - Thực vật ngành rêu/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
  • Rhizoid: rễ giả
  • Sporangia: túi bào tử
  • Gametophyte: thực vật có giao tử
  • Saprophytes: thực vật hoại sinh
  • Frond: lá lược

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!