Binh pháp Tôn Tử

Binh pháp Tôn Tử hay Tôn Tử binh pháp, trong tiếng Anh nó được gọi là The Art of War (Nghệ thuật chiến tranh) và còn được gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa mà kiệt tác này còn được hết mực ca ngợi ở nước Nhật Bản láng giềng. Đây được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự thế giới. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học,…

Ngoài ra, Tôn Tử binh pháp cũng được áp dụng trong giới kinh doanh và chiến lược.

Binh pháp Tôn Tử bản bằng tre thời Càn Long (Ảnh: Wikipedia)

Binh pháp Tôn Tử

 1. Kế sách
 2. Tác chiến
 3. Mưu công
 4. Hình
 5. Thế
 6. Hư thực
 7. Quân tranh
 8. Cửu biến
 9. Hành quân
 10. Địa hình
 11. Cửu địa
 12. Hỏa công
 13. Dùng gián điệp

Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử

 1. Tam thập lục kế
 2. Phương pháp 4 làm chủ
 3. Các loại địa hình chiến đấu
 4. Tôn Vũ đã cầm quân bao nhiêu lần
 5. Phụ lục

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Binh pháp Tôn Tử do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu (Theo Wikipedia)

Có thể bạn muốn xem