Biện pháp phòng trừ và chống tái nhiễm trên đồng ruộng