Biện pháp phòng trừ và chống tái nhiễm trên đồng ruộng

Biện pháp phòng trừ bệnh truyền qua hạt giống

06 bienphapphongtru2.gif
06 bienphapphongtru1.gif
06 bienphapphongtru3.gif
06 bienphapphongtru4.gif
06 bienphapphongtru5.gif
06 bienphapphongtru7.gif
06 bienphapphongtru6.gif

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Don't forget to follow us on Facebook!