Biển Địa Trung Hải ảnh hưởng tới khí hậu của vùng Địa Trung Hải như thế nào?

Biển Địa Trung Hải ảnh hưởng tới khí hậu của vùng Địa Trung Hải như thế nào?

100. How the Mediterranean sea affects the climate of Mediterranean region?

In the Mediterranean region itself the Mediterranean sea has a crucial effect on the climate of the surrounding countries. During the summer season, the sea is cooler than the land, so the air sinks down over the sea and the surrounding area. This means that there is very little rain. In winter, the relative warmth of the sea causes mild winters and warm, moist air from the sea brings rain.

Biển Địa Trung Hải ảnh hưởng tới khí hậu của vùng Địa Trung Hải như thế nào?

Trong vùng Địa Trung Hải, bản thân biển Địa Trung Hải có ảnh hưởng quyết định tới khí hậu của các nước xung quanh. Trong suốt mùa hè, biển mát hơn đất liền, vì vậy không khí lắng xuống trên mặt biển và các vùng xung quanh. Điều này có nghĩa rằng có rất ít mưa. Vào mùa đông, sự ấm áp tương đối của biển tạo ra mùa đông dễ chịu và không khí ẩm và ấm áp từ biển mang lại mưa.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-49.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie