Biết trời biết ta: Tự phát hiện vận thế

Biết trời biết ta: Tự phát hiện vận thế

Quan hệ đời người với thiên thời, các học giả xưa nay đều đang nghiên cứu, nhưng lại đi theo hai con đường căn bản khác nhau. Các nhà học giả cổ xưa từ góc độ khách quan đem "thiên nhân hợp nhất" đưa lên đến đỉnh cao. Họ hầu như không cần quy nạp đã diễn dịch ra cả một bộ lí luận. Bộ lí luận này lại đã được dùng rộng rãi, nó chỉ dẫn các môn khoa học. Các học giả hiện đại lại bắt tay vào từ vi mô, tiến hành phân tích phanh phui tỉ mỉ đối với cuộc sống, sau đó tiến hành quy nạp, tổng kết ra từng kết luận một hết sức thận trọng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!