Biết khi nào cần tạm hoãn

Biết khi nào cần tạm hoãn

Đây là điều bạn thực sự mong muốn, rất quan trọng đối với bạn. Dù vậy, đôi khi vẫn xảy ra trường hợp là trước cuộc gặp, đột nhiên bạn nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị kỹ càng. Có thể lúc bạn đang chuẩn bị thì gặp khủng hoảng, hoặc phát hiện ra một điều gì đó quan trọng vào phút chót.

Dù lý do là gì thì bạn vẫn có cuộc hẹn với sếp, giáo viên chủ nhiệm của con, giám đốc ngân hàng, bố mẹ, hàng xóm - bất kỳ ai - trong vài giờ nữa, và bạn nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng. Họ có thể đặt các câu hỏi hoặc lý lẽ mà bạn không trả lời nổi. Vậy bạn phải làm gì?

Bạn phải báo hoãn. Hãy thu xếp một cuộc hẹn khác hoặc hỏi xem liệu họ có thể gặp bạn vào tuần sau hay không. Tôi biết là bạn không muốn gây rắc rối với mọi người và cũng không muốn chờ đợi. Nhưng bạn còn có thể làm gì nữa? Bạn chỉ có một cơ hội ở lần tiếp cận đầu tiên - phải quay lại đề nghị lần nữa sẽ gây khó khăn hơn rất nhiều.

Chờ thêm vài ngày cũng đáng vì bạn biết rằng mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho lần gặp tiếp theo, rồi bạn sẽ tiếp cận họ theo cách mà họ không thể từ chối được. Điều đó đáng để chờ đợi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 bí quyết để có được mọi điều bạn muốn
  • Tác giả: Richard Templar
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
  • Nhà phát hành: Công ty CP Sách Alpha
  • Nguồn: Cafebuoitoi