Biến mục tiêu thành hiện thực

Biến mục tiêu thành hiện thực

Không ai nghi ngờ tầm quan trọng của việc xác lập mục tiêu rõ ràng đối với thành công - Thế nhưng, đa số mọi người đều không thật sự nhớ được mục tiêu và sống theo mục tiêu. Mục tiêu không chỉ là một phương hướng cố gắng đó còn là một thước đo để phân biệt rõ những cái gì trong cuộc sống là có ích, những cái gì là có hại, sau đó dùng quan hệ lợi hại để quyết định làm cái gì và không làm cái gì. Nếu như mục tiêu chỉ dừng lại trên giấy, dừng lại nơi đầu môi, hoặc giấu kín trong lòng thì nó sẽ trở thành vô nghĩa.

Nếu không biết mình cần phải đi đâu thì sẽ không thể nào bước vào con đường đúng đắn được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie