Bao gân dùng bảo vệ gì?

Bao gân dùng bảo vệ gì?

17. What does a tendon sheath protect?

The tendon sheath is a double walled sleeve whose function is to isolate, protect and lubricate the tendon to protect it from pressure or friction.

The space between the double layers of the sheath is filled with a fluid so that these layers slide over each other easily. A tendon is a cord like bundle of connective tissues. It attaches muscles to bones. Some tendons are round, while others are long or flat

One end of the tendon rises from the end of a muscle, while the other end is woven into the bone. The tendons at the ankle and wrist are encased in sheaths at the points where they cross or are in close contact with other structures.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-18.jpg

Bao gân dùng bảo vệ gì?

Bao gân là một ống lót hai lớp có chức năng cách ly, bảo vệ và bôi trơn nhằm bảo vệ nó khỏi áp suất hoặc ma sát.

Khoảng cách giữa hai lớp của bao này được làm đầy với một dịch chất khiến cho các lớp này có thể trượt lên nhau dễ dàng. Gân là một mô liên kết giống như các sợi dây gắn các cơ vào xương. Một số gân hình tròn trong khi một số khác dài hay dẹp.

Đầu của sợi gân nhô ra từ đầu cuối của một cơ trong khi đầu kia đan vào trong xương. Các gân ở cổ chân và cổ tay bọc trong các bao ở những điểm mà chúng cắt qua hay tiếp xúc sát với những cấu trúc khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên