Bacteria, lichens, algae, and fungus - Vi khuẩn, địa y, tảo và nấm

Bacteria, lichens, algae, and fungus - Vi khuẩn, địa y, tảo và nấm

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie