Ba liều thuốc cho bạn

226. Ba liều thuốc cho bạn

Khi bạn chịu áp lực từ bên ngoài, bạn khó có thể tham gia việc chiêm nghiệm thiền định được. Thế nên trước khi tham gia việc chiêm nghiệm thiền định, khoảng mười lăm phút, bạn hãy làm một điều gì đó để đẩy lùi áp lực này.

Trong suốt mười lăm phút, bạn hãy ngồi tĩnh lặng và nghĩ về toàn thế giới này như một giấc mơ - và quả thực thế giới này chỉ là một giấc mơ! Trong giấc mơ này không có gì là quan trọng cả.

Tiếp theo, bạn hãy luôn ghi nhớ rằng dù sớm dù muộn thì mọi việc cũng sẽ qua đi - bạn cũng sẽ ra đi. Bạn không thể ở đây mãi mãi được nên không có gì là vĩnh cửu cả. Tiếp theo nữa: Bạn chỉ là một chứng nhân. Đây chỉ là một giấc mơ, một bộ phim. Bạn hãy ghi nhớ ba điều: thế giới này là một giấc mơ, mọi việc nhất định sẽ qua đi, bạn nhất định sẽ ra đi. Bạn hãy thư giãn trong suốt mười lăm phút, rồi bước vào việc chiêm nghiệm thiền định, bạn sẽ không gặp khó khăn gì cả.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy

Có thể bạn muốn xem

Don't forget to follow us on Facebook!