Bữa cơm ngon

BỮA CƠM NGON

Cả nhà đang ăn cơm

Cậu Tí đi học về một chốc, thì cha ở ngoài đồng cũng vác cày, dắt (dắc) trâu, về đến nhà. Cơm đã chín. Mẹ và chị dọn ra để trên gường. Cả nhà ngồi ăn. Cơm đỏ, canh rau, chẳng có gì là cao lương mỹ vị. Nhưng cơm sốt, canh nóng, bát đũa sạch sẽ cả nhà ăn uống ngon miệng no nê.

Nhất là cha mẹ, con cái, trên thuận dưới hòa, một nhà đoàn tụ sum họp với nhau, thì dẫu cơm rau cũng có vị lắm.

Giải nghĩa

Cao lương mỹ vị = đồ ăn quí, đắt tiền.

Sum họp = họp mặt đông đủ.

Có vị = ăn ngon miệng.

"Like" us to know more!