Bức thư cho người lãnh đạo giáo dục

Một người bạn là một nhà lãnh đạo giáo dục đã viết cho tôi rằng sau khi tham dự cuộc hội nghị về hệ thống giáo dục xuất sắc của Phần Lan, anh ấy đã háo hức và muốn chấp thuận hệ thống này. Anh ấy đã đề nghị một ngân sách để cải tiến hệ thống giáo dục với nhiều máy tính và trang thiết bị hơn để cho học sinh có thể học nhiều hơn về khoa học và công nghệ.

Tôi viết cho anh ấy: “Nếu bạn định cho nhiều tiền hơn để cải tiến hệ thống giáo dục, xin chi nó cho thầy giáo. Mua nhiều máy tính và trang thiết bị hơn KHÔNG phải là giải pháp. Cách tốt nhất để cải tiến giáo dục là giúp cho các thầy giáo hiện thời, cung cấp nhiều đào tạo hơn và thưởng cho họ về nỗ lực của họ. Cách tốt nhất để bắt đầu cải tiến hệ thống giáo dục là phát triển thầy giáo giỏi. Tôi đã ở Phần Lan nhiều lần, và tôi biết rằng họ đã phải mất nhiều năm để cải tiến hệ thống giáo dục của họ, cho nên tôi nghĩ cũng sẽ phải mất nhiều năm cho hệ thống giáo dục của bạn thay đổi. Điều có tác dụng ở các nước nào đó có thể không có tác dụng ở nước khác cho nên bạn phải cẩn thận, không làm cái gì đó quá vội vàng.

Dựa trên nhiều cuộc đối thoại với các thầy giáo, tôi tin chương trình đào tạo thầy giáo của bạn là không đủ chọn lựa và để cho nhiều thầy giáo không được chuẩn bị cho việc dạy. Giáo dục truyền thống dựa trên đọc bài giảng và truyền thụ tri thức không có tác dụng tốt với cách tiếp cận khoa học và công nghệ hiện thời. Một số thầy giáo được phân công dạy nhiều môn học, không phải tất cả trong số họ là quen thuộc với môn học. Chẳng hạn, thầy toán là rất giỏi về toán phải dạy toán chứ không dạy lịch sử và ngược lại. Chúng ta cần đào tạo các thầy giáo để chuyên môn hoá trong khu vực nào đó, để cho họ có tri thức chuyên gia để đào tạo học sinh. Chúng ta phải cung cấp cho họ tri thức nội dung của môn học từ khoa học, lịch sử, toán học, địa lí và văn học mà họ sẽ cần để dạy trong lớp của họ. Bên cạnh đó, thầy giáo nên được đào tạo thêm về các kĩ thuật quản lí lớp học như thiết lập và duy trì các chuẩn về hành vi, làm cực đại thời gian học, dùng việc bắt buộc tích cực và đề cập tới các kiểu hành vi phá phách khác nhau.

Để cải tiến hệ thống giáo dục, chúng ta cần đi xa khỏi một số “cách đo đáng hoài nghi” như số lượng lớn những người tốt nghiệp các trường trung học và đại học. Tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn nên được khuyến khích chỉ với giáo dục có chất lượng. Nếu nhiều học sinh hơn đang tốt nghiệp trường trung học hay đại học mà không có tri thức cơ bản, điều đó sẽ tồi tệ hơn nhiều. Sau rốt, bằng cấp chỉ là mảnh giấy, chúng không nhất thiết có nghĩa là học sinh đã làm chủ các tri thức bản chất hay kĩ năng. Nếu chúng ta chỉ cố làm cho học sinh tốt nghiệp bằng việc hạ thấp chuẩn, bạn nghĩ xã hội chúng ta sẽ là gì trong tương lai?

Cải tiến tri thức công nghệ không nhất thiết có nghĩa là chúng ta cần mua nhiều máy tính. Thực ra, có nhiều máy tính trong trường mà không có thầy giáo giỏi lại rất có thể làm cho học sinh bị sao lãng bởi các thứ khác như trò chơi video, YouTube, và các website xấu. Bạn có thể cải tiến kĩ năng của học sinh bằng việc có thầy giáo giỏi người có thể cho họ nhiều thực hành hơn thay vì cho họ nhiều máy tính và phần mềm hơn. Kĩ năng công nghệ bắt đầu bằng nền tảng vững chắc như đọc, viết và toán học KHÔNG với máy móc. Học sinh đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn, và dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn vào việc học sẽ học tốt, bất kể họ chọn môn học nào.

Để cải tiến hệ thống giáo dục, mọi thứ đều bắt đầu bằng thầy giáo giỏi, cho nên lời khuyên của tôi là tập trung ngân sách của bạn vào hỗ trợ cho các thầy giáo của bạn.

English version

Full article: Letter to an education leader

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!