Bộ tem đầu tiên của Trung Quốc đã được phát hành từ hồi nào?

Bộ tem đầu tiên của Trung Quốc đã được phát hành từ hồi nào?

Vì không có những tài liệu lịch sử xác thực ghi chép lại, cho nên ngày nay vẫn chưa có ý kiến thống nhất về ngày tháng phát hành bộ tem đầu tiên của Trung Quốc.

Có người cho là tháng Tám năm 1878, nhưng cũng có người cho rằng sớm hơn một chút, vào tháng Bảy. Năm 1878, tức năm Quang Tự thứ tư, ngành bưu chính của Trung Quốc không do chính phủ Mãn Thanh quản lí, mà nằm trong tay bọn đế quốc.

Bộ tem đầu tiên của Trung Quốc có ba loại: 1 xu bạc, 3 xu bạc và 5 xu bạc, vẽ hình con rồng, khuôn khổ tương đối lớn, cho nên được gọi là tem Đại long. Bảy năm sau ra đời bộ tem thứ hai cũng gồm ba loại: 1 xu bạc, 2 xu bạc và 5 xu bạc, cũng vẽ hình con rồng, song khuôn khổ nhỏ hơn tem Đại Long. Vì thế gọi là tem Tiểu Long.

Đến năm 1894, lại phát hành một bộ tem mừng thọ Từ Hy thái hậu 60 tuổi gồm có chín loại. Đây là bộ tem kỉ niệm đầu tiên Trung Quốc phát hành. Người ta gọi nó là tem Vạn Thọ. Năm 1897 triều đình Mãn Thanh chính thức thành lập ngành bưu chính, phát hành một bộ tem gồm 12 chiếc với oại hình vẽ: rồng, cá chép và chim én. Bộ tem này được in bằng thạch ấn ở Nhật Bản, cho nên được gọi là tem thạch ấn Nhật Bản.

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!