Bộ luật của Hammurabi gồm những gì?

Bộ luật của Hammurabi gồm những gì?

58. What was Hammurabi's code of law?

King Hammurabi carved his code of laws on a splendid column of hard stone, which is considered to be the earliest complete record of laws ever found in the world. These laws covered trade, business and prices, family, criminal and civil laws. The main aim of these laws was "The strong shall not injure the weak". The law is completely based on old customs and traditions and deals with every part of human life.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-49.jpg

Bộ luật của Hammurabi gồm những gì?

Vua Hammurabi đã khắc bộ luật của mình lên một cột đá lộng lẫy và được coi là một bộ luật hoàn chỉnh sớm nhất trên thế giới. Bộ luật này bao gồm những luật thương mại, mậu dịch và giá cả, gia đình, luật hình sự và luật dân sự. Mục đích chính của bộ luật này là “kẻ mạnh sẽ không làm tổn hại đến kẻ yếu”. Luật này hoàn toàn dựa trên các phong tục và truyền thống cũ và giải quyết mọi phần trong đời sống con người.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!