Bộ Luật hình sự có mấy chương, mấy điều về các tội phạm về môi trường, có hiệu lực từ bao giờ?

Bộ Luật hình sự năm 1999 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy chương, mấy điều về các tội phạm về môi trường, có hiệu lực từ bao giờ?
Ảnh: Internet

Bộ Luật hình sự năm 1999 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (BLHS) chương XVII, có 10 Ðiều về các tội phạm về môi trường từ Ðiều 182 đến Ðiều 191, gồm:

 • Ðiều 182. Tội gây ô nhiễm không khí.
 • Ðiều 183. Tội gây ô nhiễm nguồn nước.
 • Ðiều 184. Tội gây ô nhiễm đất.
 • Ðiều 185. Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải hoặc các chất không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.
 • Ðiều 186. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.
 • Ðiều 187. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.
 • Ðiều 188. Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản.
 • Ðiều 189. Tội huỷ hoại rừng.
 • Ðiều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.
 • Ðiều 191. Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên

Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Bộ 200 câu hỏi và trả lời về môi trường
 • Phát hành: Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường
"Like" us to know more!