Bố trí cơ cấu giống hợp lý

4.1.2 Bố trí cơ cấu giống hợp lý

Giống mía tốt chỉ là một khái niệm rất tương đối. Một giống mía có thể được xem là tốt ở nơi này nhưng lại không thích hợp ở nơi khác và ngược lại. Giống mía chịu hạn giỏi chưa hẳn đã chịu chua phèn hoặc ngập úng. Lại có giống chín sớm, giống chín muộn. Giống thích hợp với chế biến cơ giới, giống thích hợp với chế biến thủ công,... Ở những nước trồng mía có trình độ cơ giới hóa cao, tiêu chuẩn giống mía tốt còn đặt ra là giống mía đó có thích hợp với điều kiện cơ giới hóa bay không,... Như vậy có thể định nghĩa là: Trong từng trường hợp cụ thể của một vùng sinh thái, ở trình độ sản xuất và chế biến nhất định, một giống mía nào đó cho năng suất cao, phẩm chất tốt (đường nhiều) và thích hợp với những điều kiện của sản xuất và chế biến thì đó là giống mía tốt và ngược lại.

Trong thực tế của đời sống, rất khó có thể chọn được một giống mía gọi là lý tưởng, thỏa mãn tất cả những yêu cầu của con người. Thông thường, một giống mía có được ưu điểm này lại mắc nhược điểm khác. Chính vì vậy, với sản xuất, bao giờ cũng phải có vài ba giống mía được bố trí thành một cơ cấu để bổ sung cho nhau những ưu điểm, hạn chế nhược điểm. Trên đồng mía của chúng ta hiện nay, tình trạng độc canh một giống mía nào đó là hiện tượng phổ biên và đó là điều không hợp lý cần phải có sự thay đổi. Bởi vì, cây mía là nguyên liệu để chế biến đường. Hiệu quả của mỗi nhà máy đường được tính bằng hiệu suất tổng thu hồi và thời gian của mùa chế biến (dài hay ngắn). Do đó, một giống mía dù có ưu điểm như thế nào chăng nữa cũng không thể thỏa mãn được cả hai yêu cầu trên. Chưa kể vì một lẽ nào đó, do thiên tai, dịch họa gây ra, chẳng hạn bị sâu bệnh tấn công, nếu chỉ có một giống mía độc nhất thì có thể nhà máy phải đóng cửa vì không có nguyên liệu. Từ điều thực tế này, nhiều nước trồng mía trên thế giới đã rút ra được những bài học khá sâu sắc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!