Bố Tát Trung Nghĩa khéo bày trận hình trăng lưỡi liềm

Bố Tát Trung Nghĩa khéo bày trận hình trăng lưỡi liềm

Thời Nam Tống, tháng Chạp năm Thiệu Hưng thứ 31 (năm 1161), Cảnh Luật Oát Hãn, người Khiết Đan, xưng đế, thường xuống phía nam xâm phạm lãnh thổ nước Kim.

Năm 1162, Kim Thế Tông Nhan Ung cử thượng thư hữu thừa Bố Tát Trung Nghĩa làm Bình Chương chính sự kiêm hữu phó nguyên soái, tặng cung tên và ngựa quý, ra lệnh đem quân trừ họa ở biên cương.

Tháng 6, Cảnh Luật Oát Hãn đem 4 vạn binh tiến vào biên Hoa Đạo bày trận đối diện với quân Kim ở bên kia sông. Bố Tát Trung Nghĩa nói với thuộc hạ: “Nghe đồn lũ giặc này vô cùng hung hãn và thiện chiến, nhất thiết không được coi thường chúng”, đoạn chia quân làm hai cánh, Tông Hưởng chỉ huy cánh tả, Tông Tự chỉ huy cánh hữu.

4 vạn quân Khiết Đan bắt đầu vượt sông, chuẩn bị tiến công cánh tả. Tông Hưởng lệnh cho Vạn Hộ Trát Lạp dẫn 600 kỵ binh xông tới đánh lui quân Khiết Đan đổ bộ.

Tông Hưởng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng quân địch sẽ không dám tiến công cánh tả, nào ngờ 4 vạn quân địch lại lao sang. Cánh tả trở tay không kịp, thế trận rối loạn, thương vong nặng nề.

Tông Tự đem quân cánh hữu gấp tới cứu viện, Cảnh Luật Oát Hãn mới chịu rời chiến trường, dùng tinh binh yểm hộ mẹ, vợ và bản thân y lui quân về phía tây.

Bố Tát Trung Nghĩa truy kích đến tận Hãm Tuyền, Niễu Linh mới đuổi kịp quân Khiết Đan.

Lúc này hơn 3 vạn kỵ binh Khiết Đan đang vượt sông. Bố Tát Trung Nghĩa hạ lệnh cho quân mình sang chiếm trước bờ nam, khôn khéo bày trận hình trăng lưỡi liềm. Lúc này sương giăng mù mịt quân Kim bày trận xong đâu đấy thì trời mới quang đãng. Nhìn thế trận như một con trăn khổng lồ, khúc giữa là bộ binh, đầu và đuôi là kỵ binh.

Quân Khiết Đan vượt sông, thấy cánh tả quân Kim có chỗ dựa vững chắc ở bờ phía nam, không dám tiến công, chuyển sang đánh cánh hữu. Vạn Hộ Trát Lạp ở cánh này có thế trận trăng lưỡi liềm hậu thuẫn, quân sĩ hăng hái chiến đấu, khiến quân Khiết Đan núng thế dần, phải rút lui.

Bố Tát Trung Nghĩa lập tức hạ lệnh cho trận thế chuyển dịch như rắn uốn khúc mà tấn công. Quân Khiết Đan thua to, sa vào bãi bùn ven sông, khó bề thoát chết. Nhiều tốp bỏ chạy vào rừng cũng bị bắt sống. Cảnh Luật Oát Hãn thấy tình thế hết bề cứu vãn, đành dẫn một tốp kỵ binh phá vây chạy trốn. Bố Tát Trung Nghĩa truy kích, cuối cùng bắt được Cảnh Luật Oát Hãn. Tộc Khiết Đan đầu hàng.

Bố Tát Trung Nghĩa đã vận dụng hình trăng lưỡi liềm, khiến quân địch khó bề xác định nên đánh vào chỗ nào; thế trận ấy có thể phối hợp toàn quân một cách khéo léo, chặt chẽ, chứng tỏ uy lực ghê gớm, nhờ đó mà giành thắng lợi hoàn toàn.

Thiện dụng binh giả, huề thủ nhược sử nhất nhân, bất đắc dĩ dã”

Người giỏi dùng binh dẫn dắt ba quân mà như dẫn dắt một người, đó là do tình thế khách quan buộc phải sử dụng quân sĩ như vậy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!