Bỏng (Ngoại khoa)

Chương 4. Bỏng
 1. Bệnh án bỏng
 2. Bỏng chiến tranh
 3. Bỏng hóa chất
 4. Bỏng trẻ em
 5. Bỏng điện
 6. Chẩn đoán diện tích bỏng
 7. Chẩn đoán độ sâu của tổn thương bỏng
 8. Công tác thay băng bỏng
 9. Lâm sàng - điều trị thời kỳ suy mòn của bệnh bỏng
 10. Lâm sàng sốc bỏng
 11. Phẫu thuật điều trị bỏng
 12. Sử trí kì đầu vết thương bỏng
 13. Thời kì II của bệnh bỏng
 14. Thuốc nam điều trị bỏng
 15. Thuốc nam điều trị bỏng tt
 16. Thuốc điều trị tại chỗ, vật liệu che phủ tạm thời vết bỏng
 17. Đại cương bỏng
 18. Điều trị sốc bỏng

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • BÁCH KHOA Y HỌC
 • Tác giả: Bác sĩ Đa Khoa Lê Đình Sáng; Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội, khóa 2005-2011.
 • Email: LesangmdAt char.pnggmail.com
 • Nguồn: Nhiều nguồn, chi tiết xem bài giới thiệu
 • CẢNH BÁO: Không có chuyên môn, không phải là nhân viên y tế, bạn không được phép tự sử dụng những thông tin có trong cuốn sách này để chẩn đoán và điều trị.
"Like" us to know more!