Bị đồng nghiệp lớn tuổi nói “Ngựa non háu đá”

Bị đồng nghiệp lớn tuổi nói “Ngựa non háu đá”

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, bạn mạnh dạn trình bày ý kiến về đổi mới phương pháp dạy học. Một đồng nghiệp lớn tuổi ngồi bên cạnh nói bâng quơ: “Ngựa non háu đá”. Bạn sẽ xử lý như thế nào?

Gợi ý:

- Im lặng không nói gì và giữ thái độ bình thường.

- Tiếp tục nghiên cứu về chuyên môn, học hỏi, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và của người đó để tự trau dồi chuyên môn cho mình.

- Thể hiện sự đổi mới phương pháp bằng những bài dạy.

- Xung phong dạy trong buổi sinh hoạt chuyên môn tiếp đó để chứng tỏ những điều mình nói là đúng…

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một số tình huống sư phạm thường gặp
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: Sưu tầm
"Like" us to know more!