Bị đối xử tệ

165. BỊ ĐỐI XỬ TỆ

Hiện nay, người ta quan niệm rằng một đứa trẻ bị đối xử tồi tệ căn cứ vào các hiện tượng sau: cháu bé bị đánh đập hoặc bị bỏ rơi, để cho thiếu ăn, thiếu mặc, không được săn sóc về mặt tinh thân; bị lợi dụng tình dục.

Các tổ thức xã hội đã đề ra nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi của trẻ em và trao nhiệm vụ cho các ngành y tế và luật pháp để theo dõi và phát hiện. Các tổ chức này thường chú ý đặc biệt tới các gia đình có thể liên quan tới vấn đề này.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 230 lời giải về bệnh tật trẻ em
  • Tác giả: Viện thông tin thư viện y học trung ương
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com (2001)
"Like" us to know more!