Bệnh bại liệt là gì?

Bệnh bại liệt là gì?

70. What is polio?

Polio is a dreaded disease which usually happens in children. It is caused by a virus. The virus enters the mouth from air and then goes into the blood through the intestines. The virus then passes into the nerves which take it to the central nervous system and brain.

The virus damages the cells of the spinal cord making the muscles paralyzed. If the lower part of the spinal cord is affected, the patient gets paralyzed and gets immovable, while if the upper portion of the spinal cord is affected, the patient finds difficulty in breathing and may even die. It is, hence, very important for the children to have oral polio vaccine.

Bệnh bại liệt là gì?

Bại liệt là một bệnh đáng sợ thường xảy ra ở các trẻ em. Bệnh này do một loại virút gây ra. Virút đi vào miệng từ không khí và sau đó đi vào trong máu qua đường ruột. Virút sau đó đi vào các dây thần kinh và nó đến hệ thần kinh trung ương và não.

Vi rút tàn phá các tế bào ở tủy sống và làm cho các cơ bị bại liệt. Nếu phần dưới của tủy sống bị ảnh hưởng, thì người bệnh bị liệt và không cử động được, trong khi nếu phần trên của tủy sống bị ảnh hưởng, người bệnh thấy khó thở và thậm chí là chết. Do vậy việc cho các trẻ em uống vắc-xin bại liệt là một điều rất quan trọng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!