Bề mặt trái đất khác nhau hấp thu ánh sáng mặt trời như thế nào?

Bề mặt trái đất khác nhau hấp thu ánh sáng mặt trời như thế nào?

67. How the different land surface absorb the sun's rays?

The light surfaces, such as snow covered land or deserts reflect the sun's rays whereas dense forests and dark soils absorb them. Where a higher proportion of the rays is reflected clouds are less likely to foint. This means that areas with lighter land surfaces will have less rainfall.

Bề mặt trái đất khác nhau hấp thu ánh sáng mặt trời như thế nào?

Những bề mặt sáng, chẳng hạn như đất được bao phủ tuyết hoặc sa mạc phản xạ ánh sáng mặt trời, trái lại những khu rừng rậm rạp và đất sẫm màu hấp thu chúng. Những nơi có tỷ lệ ánh sáng cao hơn bị phản xạ, các đám mây ít có khả năng hình thành hơn. Điều này có nghĩa rằng các vùng có bề mặt đất sáng hơn sẽ có ít mưa hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!