Bằng cấp giáo dục

Bằng cấp giáo dục

Với nhiều người tốt nghiệp phổ thông, quyết định theo đuổi giáo dục và học tập theo kiểu hướng nghề hay bằng cấp nào đó là quan trọng bởi vì tương lai của họ tuỳ thuộc vào quyết định mà họ đưa ra hôm nay. Có những lĩnh vực học tập yêu cầu bẩy tới mười năm giáo dục, trong khi các lĩnh vực khác chỉ yêu cầu vài tháng tới hai năm. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trở thành bác sĩ y khoa, bạn sẽ cần ít nhất bẩy tới mười năm nhưng nếu bạn muốn trở thành người lập trình hay kiểm thử, đào tạo hai năm sẽ là đủ. Các kiểu bằng cấp khác nhau làm lẫn lộn mọi người. Sau đây là một tổng quan về các kiểu và chương trình giáo dục ở Mĩ:

Chương trình chứng chỉ là chương trình đào tạo ngắn được dự định để chứng nhận rằng sinh viên đã hoàn thành thành công chương trình này là được chuẩn bị để vào các nghề có liên quan với chứng chỉ. Phần lớn các chương trình chứng chỉ đều được dạy ở các trường hướng nghề và thường mất ít nhất sáu tháng tới hai năm để hoàn thành. Đây không được coi như "bằng cấp" hàn lâm, nhưng người đủ tư cách có thể tìm việc làm ở một số lĩnh vực.

Bằng liên kết (A.S) đây là bằng hai năm được cấp cho các đại học cộng đồng do nhà nước tài trợ. Có hai kiểu bằng A.S: Bằng chuyển tiếp và bằng kĩ thuật viên. Bằng chuyển tiếp (A.S Transfer) hội tụ vào việc dạy cho sinh viên các khái niệm nền tảng để cho sau khi hoàn thành hai năm, sinh viên có thể chuyển tiếp sang đại học bốn năm để tiếp tục giáo dục của họ. Mọi tín chỉ trong chương trình này có thể được tính cho bằng cử nhân bốn năm. Bằng kĩ thuật viên hội tụ vào việc dạy cho sinh viên các kĩ năng mà cho phép họ đi làm việc trong công nghiệp. Các tín chỉ này thường không được tính tới ở đại học vì mục đích của chương trình này là phát triển kĩ năng để cho sinh viên có thể kiếm được việc làm sau khi kết thúc chương trình. Ví dụ: Người lập trình phần mềm, người kiểm thử phần mềm, hộ lí hay người chăm sóc sức khoẻ.

Bằng cử nhân (B.S/B.A) bằng bốn năm này là bằng được cấp thông thường nhất và là bằng được ưa chuộng để thuê người trong hầu hết các ngành công nghiệp. Chương trình này nói chung yêu cầu sinh viên hoàn thành một số các môn hay tín chỉ bắt buộc trong các khu vực học tập chuyên môn. Có vài kiểu bằng cử nhân. Bằng cử nhân nghệ thuật (BA) được trao cho sinh viên hoàn thành một số môn học trong khu vực nhân văn, xã hội, kinh doanh và nghệ thuật. Bằng cử nhân khoa học (BS) được trao cho sinh viên hoàn thành một số môn học trong khoa học, toán học và kĩ nghệ.

Bằng thạc sĩ (M.S.) là chương trình chuyên sâu cho phép sinh viên tiếp tục giáo dục của họ để hội tụ vào một khu vực chuyên môn. Việc vào học yêu cầu rằng sinh viên phải có bằng cử nhân trong một số lĩnh vực học tập. Có hai kiểu bằng thạc sĩ: bằng thạc sĩ nghiên cứu cho phép sinh viên tiến tới chương trình tiến sĩ. Trong chương trình này sinh viên phải học mọi môn bắt buộc, VÀ hỗ trợ cho một giáo sư làm nghiên cứu để học nhiều hơn về cách tiến hành nghiên cứu. Sinh viên được yêu cầu phải công bố ít nhất một bài báo trên các tạp chí chuyên môn. Tuỳ theo thành tích của sinh viên, trường có thể hay không thể nhận sinh viên vào chương trình tiến sĩ. Bằng thạc sĩ chuyên nghiệp hội tụ vào một chuyên môn nơi sinh viên học cách áp dụng công nghệ nào đó vào vào một khu vực hay ứng dụng đặc thù. Trong chương trình này sinh viên học mọi môn bắt buộc VÀ làm việc trên các dự án để phát triển chuyên môn của họ. Dần dần với kĩ năng đặc biệt, sinh viên có thể đi làm trong khu vực có giá trị cao của công nghiệp.

Bằng tiến sĩ (Ph.D) là bằng cấp cao nhất có thể có được ở đại học. Sinh viên phải dành vài năm để tiến hành nghiên cứu phát triển phát kiến mới, công nghệ mới mà về nguyên tắc công bố được trong một tạp chí nghiên cứu chuyên môn VÀ trình bày một đóng góp vừa phải cho tri thức nhân loại. Việc nghiên cứu này thường được đánh giá bởi việc trình và bảo vệ một luận án hay luận văn, hay công trình được công bố thích hợp.

Chương trình sau tiến sĩ (Post-doc) là chương trình đặc biệt được thiết kế cho học giả, hay cá nhân đã có bằng tiến sĩ nhưng muốn tham gia vào thời kì nghiên cứu có kèm cặp hay công trình học thuật. Những người theo học sau tiến sĩ có thể theo đuổi các dự án cơ sở, lâm sàng, hay các dự án chuyển dịch lâu tuỳ theo nỗ lực chính của họ còn được dành cho việc hướng tới học tập học thuật của riêng họ. Chương trình sau tiến sĩ là bản chất trong một số khu vực đặc biệt như y học, tổ chức nghiên cứu, và được mong đợi có tự do để công bố các kết quả nghiên cứu của họ. Phần lớn các chương trình sau tiến sĩ có thể kéo dài xấp xỉ hai tới vài năm tuỳ theo nghiên cứu.

English version

Full article: Education degrees

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!