Bằng cấp cao nhất/2

Bằng cấp cao nhất phần 2

Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể giải thích về chương trình tiến sĩ ở Mĩ được không. Em muốn biết nhiều hơn trước khi xin học. Cám ơn thầy.”

Đáp: Bằng tiến sĩ (Ph.D) là bằng hàn lâm cao nhất trong giáo dục đại học. Nó bao giờ cũng được trao cho nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm đặc biệt. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, sinh viên có thể tiếp tục chương trình bằng thạc sĩ, rồi chương trình bằng tiến sĩ. Trong một số lĩnh vực nghiên cứu, có thể bắt đầu chương trình tiến sĩ ngay khi nhận được bằng cử nhân.

Mọi chương trình tiến sĩ đều bao gồm ba pha công việc hàn lâm. Pha thứ nhất bao gồm việc hoàn thành nghiên cứu được yêu cầu khi sinh viên học một số môn trong một khu vực đặc thù và qua kì thi viết, thường được gọi là “hiểu thấu.” Nếu thành công ở pha này, sinh viên được phép tiến hành nghiên cứu tiến sĩ, được gọi là chuyên sâu cho nghiên cứu sinh. Nếu không, sinh viên bị loại khỏi chương trình này. Trong một số trường hợp sinh viên có thể thu được bằng thạc sĩ. (Nếu sinh viên bắt đầu từ bằng cử nhân.) Pha thứ nhất thường kéo dài quãng 2 năm.

Pha thứ hai bao gồm tập hợp các nghiên cứu chuyên sâu trong đó sinh viên lựa ra một chủ đề cho luận án, tạo ra hội đồng luận án, và thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu này phải là cái gì đó mới trong một lĩnh vực đặc thù. Giáo dục Mĩ gọi luận văn tiến sĩ là luận án để phân biệt nó với chủ đề của thạc sĩ. Hội đồng luận án thường bao gồm năm thầy cấp cao trong lĩnh vực nghiên cứu của sinh viên, bao gồm cố vấn hàn lâm (người hướng dẫn)và một thành viên khoa bên ngoài hay từ đại học khác. (Lưu ý: Để duy trì cách nhìn toàn vẹn và độc lập.) Một khi sinh viên đã phát triển và trình bày thiết kế nghiên cứu chấp nhận được cho cố vấn và hội đồng, các pha nghiên cứu độc lập bắt đầu. Pha thứ hai thường kéo dài quãng 1 tới 2 năm.

Pha thứ ba hay nghiên cứu độc lập, bao gồm việc viết luận án có thể mất từ ba tới năm năm tuỳ theo chủ đề được lựa và công việc nghiên cứu cần để chuẩn bị cho luận án. Trong thời gian này nghiên cứu sinh thiết lập giả thuyết, tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu, kiểm nghiệm dữ liệu và thảo luận với cố vấn trên cơ sở thường xuyên. Khi cố vấn hàn lâm được thuyết phục rằng luận án đạt chuẩn chấp nhận được, ông ấy sẽ chấp thuận để đưa nó ra trước hội đồng luận án. Sinh viên gửi nó cho mọi thành viên hội đồng và lập lịch bảo vệ luận án. Việc bảo vệ bao gồm việc trình bày nói về chiều sâu trước hội đồng và khách mời. Trong thời gian này, sinh viên phải làm chủ vấn đề lĩnh vực, giải thích và biện minh phát hiện nghiên cứu, và trả lời mọi câu hỏi mà hội đồng nêu ra. Việc bảo vệ thành công cho kết quả công nhận về bằng cấp.

Một số chương trình tiến sĩ có thể bao gồm các yêu cầu phụ thêm như làm việc hiện trường, bằng chứng, thực hành hay dữ liệu thu thập trong công nghiệp. Mọi chương trình tiến sĩ đều yêu cầu rằng những kĩ năng kĩ thuật nào đó phải được làm chủ trong pha thứ nhất, kể cả kĩ năng toán học và máy tính và các năng lực chuyên nghiệp chuyên môn khác có liên quan tới lĩnh vực được nghiên cứu.

Số năm được cần để hoàn thành tiến sĩ ở Mĩ biến thiên theo chủ đề cũng như theo thời gian được cần cho nghiên cứu. Thời gian trung bình quãng 8 năm sau khi thu được bằng cử nhân. Điều này nghĩa là, khi được thêm vào trung bình 4 năm của bằng cử nhân, sinh viên thu được bằng tiến sĩ phải dành ra quãng 12 năm hay hơn ở trong trường như một sinh viên và người nghiên cứu toàn thời. Phần lớn mọi người có bằng tiến sĩ làm việc như giáo sư trong đại học hay nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.

English version

Full article: The highest degree part 2

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!