Bằng cách nào mà các hành tinh được giữ đúng vị trí trong hệ mặt trời như thế nào?

Bằng cách nào mà các hành tinh được giữ đúng vị trí trong hệ mặt trời như thế nào?

14. How are the planets kept in position in the solar system?

The planets are kept in their position in solar system due to their gravitational pull.

Bằng cách nào mà các hành tinh được giữ đúng vị trí trong hệ mặt trời như thế nào?

Các hành tinh được giữ đúng vị trí trong hệ mặt trời nhờ lực hấp dẫn của chúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!