Bắt đầu một công ty/2

Bắt đầu một công ty phần 2

Một sinh viên nói với tôi: “Em đã tham dự “đào tạo khởi nghiệp,” nó thật hào hứng với nhiều động cơ và xúc động. Tuy nhiên, em lẫn lộn về đào tạo khởi nghiệp điều khuyến khích chúng em xây dựng sản phẩm và bán nó kiếm lời, càng nhiều lợi nhuận, càng tốt … Thầy nghĩ gì? Xin thầy lời khuyên.

Tôi trả lời: Mọi người đều biết logic của làm kinh doanh như là cung cấp sản phẩm hay dịch vụ và nếu thu nhập cao hơn chi phí thì bạn làm ra lợi nhuận. Tuy nhiên, đừng lẫn lộn làm kinh doanh với khởi đầu công ty công nghệ. Là nhà doanh nghiệp công nghệ, bạn không bắt đầu bằng sản phẩm, nhưng bạn phải bắt đầu bằng ý tưởng hay vấn đề có thể được giải quyết bằng công nghệ.

Sai lầm thông thường nhất là hội tụ vào xây dựng sản phẩm rồi sản phẩm sẽ trở thành giải pháp mà đi tìm vấn đề để giải. Nhà doanh nghiệp phải hội tụ vào việc hiểu vấn đề mà nhiều người cần giải quyết. Cách tốt nhất là nói chuyện với thật nhiều khách hàng nhất có thể được, để hiểu nhu cầu của họ trước khi bắt đầu xây dựng bất kì cái gì. Nhà doanh nghiệp thành công biết cách lắng nghe khách hàng để biết thêm về nhu cầu của họ. Nếu bạn đã có ý tưởng hay sản phẩm trong tâm trí, thì bạn sẽ bị thiên lệch và có thể không lắng nghe tốt. Chỉ khi biết vấn đề mà nhiều người muốn giải quyết thì bạn mới có thể hội tụ vào giải pháp công nghệ mà có thể giải quyết được vấn đề.

Thành công của bất kì công ty khởi nghiệp nào cũng bắt đầu bằng hiểu nhu cầu của khách hàng. Nếu không có nhu cầu, không có khách hàng, và không có lí do để bắt đầu công ty. Điều quan trọng cần hiểu logic đơn giản này: Nếu bạn có thể giải quyết được vấn đề cho nhiều khách hàng và họ sẵn lòng trả tiền cho điều đó, thì bạn có nền tảng tốt để bắt đầu công ty của bạn.

Thách thức tiếp là tìm ra người chia sẻ cùng viễn kiến của bạn và người có kĩ năng kĩ thuật để xây dựng sản phẩm. Khi công ty còn nhỏ, vài người có động cơ làm việc cùng nhau hướng tới mục đích chung là dễ quản lí. Tuy nhiên, khi công ty tăng trưởng lớn hơn tới 10 hay 20 người, thì bạn cần kĩ năng quản lí mạnh để đảm bảo rằng công ty khởi nghiệp mới tạo ra là đủ mạnh để vượt qua bất kì chướng ngại nào. Kĩ năng kĩ thuật là đủ tốt để bắt đầu, nhưng bạn cũng cần kĩ năng quản lí để làm tăng trưởng công ty. (như, Không phạm cùng sai lầm như Steve Jobs đã phạm khi thuê cấp quản lí cho Apple trong những ngày đầu.)

Khi công ty tiếp tục tăng trưởng, bạn cần phát triển các qui trình mạnh để chia sẻ thông tin, tránh xung đột và chắc mọi người sẽ tiếp tục làm việc trong hài hoà để xây dựng công ty. Phải chắc mọi thứ được viết ra rõ ràng và có pháp lí để tránh các vấn đề về sau (như, Không phạm cùng sai lầm như Mark Zuckerberg phạm phải khi có nhiều bạn bè cũng làm việc với nhau mà không có tài liệu pháp lí khi ông ấy bắt đầu Facebook.)

Bắt đầu một công ty có vẻ đơn giản và dễ dàng với nhiều hào hứng thú và xúc động trong các lớp đào tạo. Tuy nhiên, thực ra, nó KHÔNG đơn giản vậy. Bạn cần có các kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng quản lí mạnh và tiến hành cẩn thận vì đó là thời giam công sức và tiền bạc của bạn.

English version

A student told me: “I have attended a “startup training,” it was exciting with a lot of motivation and emotion. However, I am confused about the startup training that encourages us to build a product and sell it for a profit, the more profit, the better… What do you think? Please advise.

Full article: Starting a company

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Doanh nghiệp và khởi nghiệp
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!