Bầu khí quyển của sao Kim như thế nào?

Bầu khí quyển của sao Kim như thế nào?

23. How is the atmosphere of Venus?

Its atmosphere is 90 times heavier than earth, and clouds of sulphuric acid bloat around to top it. The atmosphere of Venus is so hot and thick that we can not breathe in the air. We would be crushed by the enormous pressure of the atmostphere.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-10.jpg

Bầu khí quyển của sao Kim như thế nào?

Bầu khí quyển của sao Kim nặng hơn bầu khí quyển của trái đất 90 lần và các đám mây axít sulfuric phồng lên tới phần trên của nó. Khí quyển của sao Kim nóng và dày đến mức chúng ta không thể thở trong không khí. Chúng ta có thể bị nghiền nát bởi áp suất không khí rất lớn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!