Bất ngờ mở lối đi riêng

Chương 1: Bất ngờ mở lối đi riêng

Điểm đặc biệt trong chiến lược "xuất kì bất ý" là ở chỗ nó rất mới mẻ, người bình thường khó mà dự đoán trước.

Sự vận dụng của phương pháp này có cơ sở vững chắc là phải biết mình biết người, cũng có nghĩa là cần phải có sự hiểu biết tương đối về các mặt của đối tượng nói chuyện, biết được đối phương thích gì. Dưới đây, xin đơn cử ra một vài ví dụ để chứng ninh.

  1. Điêu Bột dựng cơ đồ qua lời nhục mạ
  2. Ưu Mạnh đóng kịch
  3. Thành Cát Tư Hãn khéo đua ngựa
  4. Tô Tần khéo nói đoạt lại thành trì
  5. Naponeon giả vờ tạo đối thủ
  6. Tuyệt chiêu xin việc của Douglas

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!