Bất hạnh

141. Bất hạnh

Người ta nói họ muốn hạnh phúc, nhưng họ không thực sự muốn thế. Họ sợ rằng họ sẽ lạc đường.

Khi bạn ý thức được thứ gì, bạn sẽ tách rời khỏi nó. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn tách rời với niềm hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là trở thành niềm hạnh phúc chứ không phải là trở nên hạnh phúc. Bản ngã xuất hiện khi người ta không hạnh phúc. Đó là lý do tại sao người vị kỷ luôn không hạnh phúc và người không hạnh phúc thường tỏ ra rất vị kỷ. Đó là mối tương quan.

Niềm hạnh phúc và bản ngã không thể xuất hiện cùng nhau. Tôi thấy rằng người ta nói họ muốn hạnh phúc, nhưng họ không thực sự muốn thế. Họ sợ rằng họ sẽ lạc đường. Bạn càng hạnh phúc thì bạn càng quên đi chính mình. Bạn càng bất hạnh thì bạn càng thêm vị kỷ. Khi niềm hạnh phúc xuất hiện, khi đó bạn không còn tồn tại nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy
"Like" us to know more!