Bảy cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và hoan hỉ/Tóm tắt

Bảy cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và hoan hỉ/Tóm tắt

Bảy cách tu dưỡng tâm trạng để được bình tĩnh và hoan hỉ:

Quy tắc 1

Chỉ nên có những tư tưởng bình tĩnh, dũng cảm và lạc quan vì “tư tưởng của ta sao thì tạo đời sống của ta như vậy”.

Quy tắc 2

Đừng bao giờ trả đũa kẻ thù hết, vì như vậy hại cho ta hơn cho họ. Chúng ta nên hành động như Đại tướng Eisenhower: Đừng phí một phút để nghĩ tới những người mà chúng ta ghét.

Quy tắc 3

 • Đừng bao giờ buồn phiền về lòng bạc bẽo của con người. Ta nên nhớ rằng Đức Chúa Giê Su chữa lành 10 người hủi trong một ngày mà chỉ độc nhất 1 người cám ơn Ngài thôi. Vậy tại sao ta lại mong loài người nhớ ơn ta nhiều hơn họ nhớ ơn Chúa?
 • Ta đừng mong ơn. Nhưng ta cứ cho đi, để được cái vui là đã làm việc thiện.
 • Lòng nhớ ơn là một đức phải được bồ dưỡng; vậy ta phải luyện tập cho con cái ta cái đức đó thì chúng mới có được.

Quy tắc 4

Đếm phước của bạn, đừng đếm họa!

Quy tắc 5

Đừng bắt chước ai cả, tự tìm hiểu và sống theo ý ta, vì “ganh tị là ngu dại” mà “bắt chước là tự tử”.

Quy tắc 6

Khi định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thì ráng làm ly nước chanh mà uống.

Quy tắc 7

Ráng tạo một chút hạnh phúc cho người để quên nỗi khổ của ta đi. “Ta thương người tức là rất thương ta”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Quẳng gánh lo đi và vui sống
 • Nguyên tác: How to stop worrying and start living
 • Tác giả: Dale Carnegie
 • Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 2001
 • Đánh máy: Goldfish (TVE)
 • Tạo eBook: QuocSan (Ngày hoàn thành: 26/10/‘10; Tạo lại: 01/01/‘16.)
 • Nguồn: TVE-4U
"Like" us to know more!