Bảo vệ giấc ngủ trẻ thơ

Chương 12: Bảo vệ giấc ngủ trẻ thơ

Thế nào là rối loạn giấc ngủ trẻ thơ? Điều này thật khó xác định, chỉ có cha mẹ mới rõ. Có thể cháu khó ngủ, quấy khóc, thức đêm hoặc lo phải xa mẹ. Cũng có thể cháu bị rối loạn do thói quen xấu khi ngủ, do bú đêm nhiều hoặc do sinh thiếu tháng, phải truyền tĩnh mạch lâu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Để trẻ em có giấc ngủ ngon
  • Tác giả: BS. Lê Văn Tri
  • Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2009
  • Nguồn: emiclib.com
"Like" us to know more!