Bảo quản đậu đỏ, đậu tằm khỏi bị mọt đục

158. Bảo quản đậu đỏ, đậu tằm khỏi bị mọt đục

Khi cất giữ đậu đỏ, đậu tằm, nếu ta cho vào đậu 2 - 3 củ tỏi, dù để 2 - 3 năm cũng không sợ bị mọt đục.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!