Bảo cử là gì?

Bảo cử là gì?

Bảo cử

Sáng hôm chủ nhật, cậu Sử nghe thấy nói có quan về tại đình làng và nhân dân nhộn nhịp rủ nhau đi bảo cử. Sử không hiểu bảo cử là gì, mới hỏi anh, thì anh giảng rằng:

"Làng ta hiện khuyết lý trưởng, vì người lý trưởng trước là ông Phú mới xin từ dịch. Nên quan về chủ trương để cho dân kén chọn một người ra thay. Dân sự kén chọn lấy người thay mặt để ra làm việc quan như vậy gọi là bảo cử."

Sử lại mò hỏi: " Vậy bảo cử thì người ta làm thế nào?" Anh đáp: "Ai được đi bầu và muốn bầu cho ai, thì viết sẵn tên người ấy vào một mảnh giấy, gấp lại để bỏ vào trong một cái thùng trước mặt quan. Hễ ai được nhiều người bỏ bầu cho mình thì người ấy được làm lý trưởng. Ây đại để cái cách bảo cử như thế. Tựu trung còn có nhiều điều khó hơn. Nhưng thôi, đợi bao giờ đến tuổi được đi bầu rồi em sẽ biết."

Giải nghĩa

- Khuyết = thiếu, đây là không có người làm.

- Từ dịch = thôi không làm việc nữa.

- Tựu trung = tựu: tới, trung: trong; ở trong việc ấy còn có việc khác nữa.

- Nhộn nhịp = chộn rộn.

- Chọn = lựa.

- Tò = lần.

- Làm thế nào = làm sao.

- Vé = giấy.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!