Bản ngã

126. Bản ngã

Bạn có lo rằng nếu bạn chấp nhận chính mình thì bạn sẽ trở thành người vị kỷ? Bạn hãy quên bản ngã đi!

Bạn hãy chấp nhận chính bản thân mình. Chúng ta sẽ xét đến bản ngã sau; trước tiên bạn phải tự chấp nhận chính mình. Hãy cứ để bản ngã xuất hiện; bản ngã không phải là một vấn đề quá lớn lao, nó càng to lớn thì nó càng dễ tự nổ tung. Nó giống như một chiếc bong bóng vậy. Bạn cứ để nó xuất hiện theo cách của nó, điều quan trọng là bạn phải tự chấp nhận chính bản thân mình và mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi. Thực ra toàn bộ sự chấp nhận đồng nghĩa với sự chấp nhận bản ngã. Bạn hãy khởi đầu bằng cách chấp nhận.

Thế giới này cần đến những người vị kỷ. Chúng ta cần có tất cả mọi loại người!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!