Bản năng sở hữu của trẻ em

I. Bản năng sở hữu của trẻ em

Trẻ ngay từ hồi còn rất nhỏ, đã muốn coi là của mình cái gì ích cho nó hoặc làm cho nó vui. Tay nó, lưỡi nó giữ chặt lấy vú. Nó hãy còn khát mà người ta không cho nó bú nữa hoặc giằng vú ra thì nó kêu lên, lớn tiếng làm sao! Đứa trẻ nào đến bú tranh của nó thì tuy chưa biết suy nghĩ, nó cũng đã phản kháng lại theo cách của nó rồi. Các thú vật lớn hay nhỏ, đều có bản năng sở hữư đó (bản năng sở hữu: instinct de la propriété):thức ăn mà chúng gặp là thức ăn của chúng. Vật khác đến tranh thì chúng cố giữ bằng mỏ, bằng móng, bằng răng.

Trẻ cũng giữ đồ chơi của chúng, những cuốn sách đầu tiên của chúng một cách hăng hái như vậy. Nhiều khi chúng thật là oai nghiêm với vẻ xinh xinh, kiêu hãnh làm “chủ nhân ông”của chúng, khi chúng đưa tay ra kêu: “Của tôi”. Nhưng khốn nỗi, chúng chưa có quan niệm rõ rệt về “cái của tôi” và “cái của anh” cho nên chúng không cho lấy “cái gì của chúng”mà chúng lại đi lấy “cái gì của người”một cách rất tự nhiên. Vì vậy chúng thường đánh nhau.

Khi chúng đã bắt đầu suy nghĩ thì bản năng ấy lan rộng ra, phức tạp thêm. Có đứa chơi chán rồi thì liệng đồ chơi đi, hoặc đập vỡ, hoặc đem cho. Có đứa giữ gìn rất cẩn thận, chơi xong cất đi, có cho bạn mượn thì tiếc lắm. Lớn lên, chúng cũng giữ tiền cẩn thận như vậy. Chúng là những nhà tư bản, nếu chúng gặp may. Còn những đứa trẻ trên khó mà giàu được.

Người lớn cũng không khác gì chúng mấy. Có những người lầm lộn cái của mình với cái của người và phải nhờ đến tòa án giải quyết cho. Có người vô lự, có người lo xa, có người cẩn thận, có người dại dột, có kẻ xa xỉ, có kẻ biển lận. Tại trời sinh cũng có, tại giáo dục cũng có.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!